Cau hinh Cluster
– Cac may o che do Domain , tat firewall; DC 192.168.1.1 ;SVR 192.168.1.2; RRAS 192.168.1.3
– DC : may server Storage, cai dat dich vu iSCSI Target.
+ Cau hinh iSCSI.
+ Tu O C: iSCSI tao 2 o ao : folder iSCSI
+ Disk1 : Quoarun – 1G ; name : Cluster
+ Disk2 : DATA – 10G ;
– Tren SVR,RRAS su dung iSCSI initiaor target toi 192.168.1.1
+ Xuat hien 2 o cung moi
+ Online 2 o tren may SVR

** Fail overcluster
– Cai dich vu failover clustering tren tat ca cac may trong cum
+ Cau hinh Failover clustering manager
+ Cluster : IP 192.168.1.5
+
** Fail overcluster chay file server
– Cai dich vu file server len tat ca cac host : SVR, RRAS
+ tao file server cluster ; fileCluster : IP 192.168.1.10
+ Ten dich vu : filecluster.ipmac.vn
– Share file trong cluster
+ Tao ten “file” — Add file share — Share ca o F:
– Tren DC truy xuat \filecluster DATA tao 1 vai file.
– Tat SVR : Cluster chinh, kiem tra RRAS co thay the khong.
– RRAS ngay lap tuc online 2 o HDD
————— OK

Nguồn: https://abdevilliersfan.com

Xem thêm bài viết khác: https://abdevilliersfan.com/xay-dung/

8 Comments

hong khiem Nguyen

May 20, 2020

Cho em hỏi, khi tạo virtual disk, bị lỗi unable to connect the computer là lỗi gì vậy

Reply

hải Én Dinh

May 20, 2020

Cho mình hỏi. Đoạn Config Role đến phần Select Storage mình không hiện ra Disk nào ???

Reply

Nam Nguyễn Thành

May 20, 2020

Bạn cho mình hỏi, mình tạo 1 domain user (A) để cài đặt 2 máy cluster và cấp quyền admin cho nó, mình đã cài xong rồi, mọi thứ ok, có điều là các file (Ví dụ : file A) mà mình tạo trong thư mục shares bằng máy DC (máy DC chạy account administrator) thì sang 2 máy kia (đăng nhập vào domain user(A) quyền domain admin) mà sửa file A trong thư mục shares đó thì nó ko cho ?

Reply

shopping chính hãng review

May 20, 2020

cái này demo thử xóa 1 ổ đĩa vật lý thì nó mất luôn vậy là sao

Reply

Bui Khanh Nguyen

May 20, 2020

Cảm ơn video của bạn. Bạn cho mình hỏi mình đã đăng nhập cả 2 máy SVR và RRAS là domain admin. Khi mình vào failover cluster manager của máy SVR và validate configuration để select server cho 2 máy SVR và RRAS thì chỉ được SVR còn RRAS nó báo lỗi don't have administrative privileges. Bạn giải đáp giùm được không.

Reply

Thành Nguyễn Đức

May 20, 2020

trước hết xin cám ơn về video này, cho mình hỏi là tài khoản dùng đăng nhập cho 2 máy SVR và RRAS là tài khoản domain admin hay tai khoản local của máy đó vậy? Vì khi mình đăng nhập tài khoản local của 2 máy đó và mở FailOver Clustering Manager thì máy lại báo mình fai đăng nhập bằng tài khoản user domain để truy cập vào dịch vụ AD. Mong được giải đáp, cám ơn!

Reply

tùng bùi

May 20, 2020

Có bài test SQL cluster ko bạn?

Reply

TiểuYêu

May 20, 2020

2 IP 192.168.1.5 và .10 ở đâu vậy bạn? 2 IP này của server  nào?

Reply

Leave a Reply