Browsing Category

Công Nghệ

Máy Bay Ném Bom B-1B Lancer – Cơn Ác Mộng cho Kẻ Thù

Máy Bay Ném Bom B-1B Lancer – Cơn Ác Mộng cho Kẻ Thù | B-1B Lancer. ============================================ Subscribe free: General characteristics Crew: 4 (aircraft commander, copilot, offensive systems officer, and defensive systems officer) Payload: 125,000 lb (56,700 kg) ; internal and external ordnance combined Length: 146 ft (44.5 m) Wingspan: