Lời bài hát và phần dịch sang tiếng Việt :

Remember when I was young and so were you
Nhớ khi anh còn trẻ và em cũng thế
and time stood still and
Và thời gian đứng yên tại chỗ
and love was all we knew
Và Tình yêu là tất cả những gì ta biết đến
You were the first, so was I
Em là lần đầu tiên và anh cũng thế
We made love and then you cried
Ta yêu nhau và rồi em đã khóc
Remember when
Nhớ khi …

Remember when we vowed the vows
Nhớ khi ta hứa hẹn những lời thề
and walked the walk
Và hoàn thành rất tốt
Gave our hearts, made the start, it was hard
Trao nhau con tim, tạo sự khởi đầu, thật khó
We lived and learned, life threw curves
Chúng ta đã sống và học hỏi, cuộc sống đã đẩy ta vào những thăng trầm

There was joy, there was hurt
Nếu hạnh phúc tồn tại thì sẽ có nỗi đau
Remember when
Nhớ khi …

Remember when old ones died
Nhớ khi những cái cũ ra đi
and new were born
Và những điều mới lại nảy sinh
And life was changed,
Và cuộc sống đổi thay,
disassembled, rearranged
Rời rạc rồi lại được bố trí lại,
We came together, fell apart
Ta đến với nhau rồi tuyệt vọng
And broke each other’s hearts
Và ta đã làm tan vỡ trái tim nhau
Remember when
Nhớ khi …

Remember when the sound of little feet
Nhớ khi âm thanh của đôi bàn chân nhỏ xíu
was the music
là tiếng nhạc
We danced to week to week
Tuần lại tuần ta khiêu vũ
Brought back the love, we found trust
Gợi lại tình yêu, ta tìm thấy niềm tin
Vowed we’d never give up
Thề rằng tụi mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc
Remember when
Nhớ khi …

Remember when thirty seemed old
Nhớ khi 30 dường như quá lớn tuổi
Now lookn’ back it’s just a steppin’ stone
Giờ nhìn lại nó chỉ như một bước tiến (sự khởi đầu)
To where we are,
Đến nơi ta muốn đến,
Where we’ve been
Nơi thuộc về đôi ta
Said we’d do it all again
Nói rằng ta sẽ thực hiện tất cả một lần nữa
Remember when
Nhớ những khi …
Remember when we said when we turned gray
Nhớ khi ta bảo ta đã bạc đầu
When the children grow up and moved away
Khi tụi trẻ lớn lên và rời đi
We won’t be sad, we’ll be glad
Chúng ta sẽ không buồn, chúng ta sẽ hạnh phúc
For all the life we’ve had
Vì trọn cuộc đời mà ta đã có
And we’ll remember when
Và chúng mình sẽ nhớ những khi
remember when
Nhớ khi …
remember when
Nhớ khi …

Nguồn: https://abdevilliersfan.com

Xem thêm bài viết khác: https://abdevilliersfan.com/am-nhac/

2 Comments

Nơn Mlo

May 31, 2020

so good song. i'm viet nam

Reply

Hung Tran

May 31, 2020

thanks 🙂

Reply

Leave a Reply