Kiếp Trước Nợ Gì Kiếp Này Trả Đó… Nhân Quả Báo Ứng Không Trừ 1 Ai #rất hay
#loiphatday #truyenphatgiao #phatphap
Đăng ký kênh Phật Pháp Từ Bi:
✦ Kênh YouTube ” Phật Pháp Từ Bi ” : Là nơi chia sẻ những triết lý, bài học hay, ý nghĩa thiết thực trong cuộc sống Phật Giáo…
✦ Nơi con người lắng nge để thấu hiểu, thả lõng tâm hồn theo phật,giúp mọi người hiểu thêm đôi điều về lời Phật dạy,áp dụng vào đời sống hằng ngày, mang lại lợi ích thiết thực cho thân tâm.
Theo dõi kênh Phật Pháp Từ Bi trên
– G+ :
– Facebook:
Danh sách phát:
– Phật Pháp Từ Bi:
– Lời Phật Dạy – Phật Pháp Từ Bi :
– Truyện Phật Giáo Hay :
– Tụng Kinh Niệm Phật – Phật Pháp Từ Bi:
– Kênh Phật Pháp Từ Bi:

Video có thể có sử dụng nội dung chứa bản quyền dựa trên luật sử dụng hợp lý Fair Use (
Mọi vấn đề vi phạm chính sách nguyên tắc cộng đồng,luật bản quyền xin liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua mail : ku.xoay@gmail.com
– Đừng quên LIKE và COMMENT cảm xúc của bạn sau khi nghe
chuyện nhé!
– Kênh Phật Pháp Từ Bi:

Nguồn: https://abdevilliersfan.com

Xem thêm bài viết khác: https://abdevilliersfan.com/phap-luat/

47 Comments

Tram Truong

May 13, 2020

A di da phat

Reply

Linh Nguyen

May 13, 2020

Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏

Reply

tuyet ngoc

May 13, 2020

Kiếp trước kiếp này tôi hận hận cuộc đời quá ác và tàn nhẫn với tôi

Reply

Kha Nguyen

May 13, 2020

Kênh không hay

Reply

Hege Hsgs

May 13, 2020

E ngủ ko dc nghe kjnh là ngủ ngon có chăng là tội ko ạ

Reply

Long Vo

May 13, 2020

Đang giảng pháp của phật mà quảng cáo xen vào ngan hong như vậy là tội gì hả ad ?

Reply

Không Phân Tích

May 13, 2020

Đã biết xạo vậy mà giả hiền ngụy miệng không

Reply

Không Phân Tích

May 13, 2020

Kiếp trước nợ tình kiếp này trả tình kiếp trước giết người kiếp này bị giết nhân quả không thay đổi mà do nhân sinh thay đổi luật nhân quả…phải không loài người ăn bám trời đất

Reply

Gấm Báo

May 13, 2020

Nam mô A Di Đà Phật…phật nó cũng ko tha cũng chem quảng cáo như thường.. bởi vậy ta nói dân VN…trí thức toàn dân ngang tầm cún….

Reply

Chi thien Tran

May 13, 2020

Nam Mô A Di Đà Phật…nguyện cho kẻ thấy người nghe,, tiêu trừ nghiệp chướng,, nghe pháp lìa khổ được vui, sớm thành phật đạo. A Di Đà Phật

Reply

Tòng Phạm

May 13, 2020

Phim phim p

Reply

Lap Nguyen

May 13, 2020

a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà  phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà  phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️
a di đà  phật🧘🏻‍♂️🙏🏻🙇🏻‍♂️

Reply

An Tịnh Tâm

May 13, 2020

Phật gia cho rằng: Con cái đến với cha mẹ ở kiếp này là có 4 loại, một là đến để báo ơn, hai là đến để đòi nợ, ba là đến để trả nợ, bốn là đến để báo oán. Nếu không có duyên nợ thì không có gặp gỡ.

Reply

Uchuu Ginga

May 13, 2020

Dkm bon me tin di doan , chi co su lanh dao cua dang va nha nuoc moi dua dan ta tien len tam cao moi , dkm kenh xam lon cau view , kiem tien cho phat ah hahaha 🤣

Reply

Uchuu Ginga

May 13, 2020

Xam lon

Reply

hải trần

May 13, 2020

trả.trả.gì.cuộc.tình.do.ban.tổ.chúc.sắp.dắt.nhé.thật.bai..thôi..bởi..tôi.kg.nghe..thấy.cho.con.ngài.cho.con.các.người.sống.Chi.dành.bán.tình.Y.thức.hệ.tổ.chúc.con.kg.nghe..mấy.có.trẻ.dẹp.và.quý.vuông.thấy.nào.viết.giấy.trắng.mục.den.ký.tên.con.hỏi.tai.tam
bảo.con.phục.từng.thôi

Reply

ut Nguyen

May 13, 2020

Phật luôn từ bi hỷ xả, phổ độ chúng sinh, vậy mà ngày nay có những bọn tà ma ngoại đạo đem đau khổ bệnh tật của người ta ta nhạo báng, những kẻ này sẽ bị đày xuống 17 tầng địa ngục vĩnh viễn không đầu thai

Reply

Ken Heine

May 13, 2020

Adidaphat

Reply

minh tấn

May 13, 2020

Còn ông nói gì . nữa chết thành gì .😏

Reply

hkt113 Hshhd

May 13, 2020

a di da phật

Reply

Nhut NGUYEN HUU

May 13, 2020

Adidaphat con nguyện làm theo lời Phật dạy!làm lành tránh dữ để nghiệp chướng tiêu trừ!tạo nghiệp lành cầu an lạc!

Reply

Thúy Kiều Phan Thị

May 13, 2020

Nam mô a Di Đà Phật phù hộ cho thai nhi trong bụng con luôn mạnh khỏe và sanh ra khẻo mạnh nam mô a Di Đà Phật

Reply

Mĩ phẩm TOP MHITE Giỏi nhữ Nhữ

May 13, 2020

A Di Đà Phật

Reply

Hiền Văn thị

May 13, 2020

nam mô a di đà phật chắc kiếp trước nghiệp con nặng hay sao mà kiếp này con k đc gì

Reply

Tri Nguyen thanh

May 13, 2020

A di đà phật

Reply

Ngoc Pham Ngoc

May 13, 2020

noi cho vui vay ,chua co cai co cai ko . chu dau co dung het moi thu minh ko hai nguoi la duoc roi tam se an tinh thoi .

Reply

Khánh Kim

May 13, 2020

Pp

Reply

Văn Hiếu Quách

May 13, 2020

😭😭😭😭😭

Reply

Tâm Vũ

May 13, 2020

Kiếp trước và cái kết

Reply

Xuan Thanh

May 13, 2020

Con nguoi von sinh ra von la da co phuoc .nhung neu ta biet gin giu .va tao phuc .thi phuc se tang .neu ko biet tao phuc .ma pha huy hoai .thi co luc se het phuoc thi ta se kho .

Reply

Hiệu Lê Văn

May 13, 2020

Thằng này gây thằng khác chịu.địt mẹ công bằng vậy à.nhân quả thua cả chó

Reply

Dung Phạm

May 13, 2020

Nhân nào Quả nấy. Không bỏ Xót 1 ai…!

Reply

Hằng Nguyễn

May 13, 2020

Xam

Reply

Nga Nguyen

May 13, 2020

Con trả nợ cho chồng con nay gần ba mươi năm rồi .Con tưởng ck con tu tâm dưỡng tánh ăn chơi chát tấn gái gú ma túy cũng có nổi khổ hết của con ko thể tả được lại còn hung hăng lúc nào cũng có thể đòi chém giết đời đánh .Giờ con phải làm sao mẹ PHẬT Bà QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ơi nhìu khi con ko muốn sống trên cỏi đời này nữa mà con vì hai đứa con tội nghiệp của con 😭😭😭

Reply

ngọc trần văn

May 13, 2020

Vậy đang giàu có , đi vào đường nghiện ngập là do số phận hả

Reply

Miền Đinh

May 13, 2020

A di da phat

Reply

quỳnh anh đỗ

May 13, 2020

Nam mô a di đà phật . Nghiệp của mình thì do mình trả nên mọi người sống ở đời đừng nên tạo nghiệp mà làm khổ thân mình

Reply

nga anna nguyen

May 13, 2020

A Di Đà phat

Reply

Văn Thuyết Hứa

May 13, 2020

con nam mô a di đa phât con đang buồn lắm thưa phat

Reply

Nam Trinh

May 13, 2020

Nam mô a di đa phật

Reply

Trần như ý

May 13, 2020

Kẻ đời nay làm clip mà chèn quảng cáo kiếp sau sẽ làm con báo

Reply

Tuan Le

May 13, 2020

Nhảm lồn, để tiền cúng cho mấy thằng sư ăn cho mập, chạy xe 4 chỗ hay tay ga đắt tiền, hay nằm ngũ máy lạnh cất chùa cho to lớn như chùa 3 vàng . ngày thường thì đóng cửa . canh lễ hay tết mỡ cửa đón tiền , mê tín coi bói, cúng sao giải hạn như chùa Châu Đốc 3 ( phước long quận 9 trên sông cù lao ) hay sư thầy hiếp nữ sinh làm công quả tại chùa , khi hoàn tục đòi lấy lại tiền và đất do phật tử cúng chùa mà có ( giống như thằng sư Toàn ) nhân quả là do có làm mới có ăn, có tốt có xấu, chứ không phải như mấy thằng tăng ngồi không chờ thập phương mang lễ vật. Rước đi trên thảm đỏ, ngồi nói pháp nhảm nhí thì có người ngồi phía sau quạt lạch sạch, hay ăn phải phân biệt bình bát men bình bác sành. Đức phật ngày xưa làm gì có như vậy ( nếu nói tà dâm là có tội vậy Phật Thích Ca có tà dâm không ? Nếu không dâm sao có thái tử …biết nói bất hiếu tại sao bỏ vợ bõ con, bỏ cha bỏ mẹ đi tu..) giờ ai bỏ vợ bỏ chồng nói kiếp sau thế này thế kia….cho nên có làm mới có ăn. Không làm mà ngồi tụng kinh hoài cũng chết đói. Trên đời chưa thấy nhân hay quả gì . trước mắt cứ vi phạm pháp luật là bị công an hỏi thăm trước… Cho nên mấy thằng sư mà làm ác còn nhiều hhơn người không tu. Nhiều thằng còn ghê gớm hơn chó sói …

Reply

Dung Trịnh

May 13, 2020

Nam mô a di đà phật 🙏🙏🙏

Reply

Tài Nguyễn

May 13, 2020

Nhân nào quả đó chẳng sai
Giống chi gieo xuống đất trồng hôm nay
Ngày mai cây nọ trổ mầm
Đươm hoa kết trái giống mình đã gieo
🙏🙏🙏 Nam Mô A Di Đà 🙏🙏🙏
🙇 📿 🙇

Reply

Nguyen Dung

May 13, 2020

Thế kỷ này lắm thứ ghê thay
Hai mươi qua bước đầu hai mốt
Khuyên loài người sống cho thật tốt
Để thoát trời lọc nốt tanh hôi
Hãy giữ tâm đừng có rối bời
Như cơn say rồi bừng tĩnh dậy
Là khi qua được màng lưới ấy
Bởi khí trời độc hại khắp nơi
Khẩu trang đeo nên bớt chơi bời
Ở đâu đó bệnh tình phơi nhiễm
Hãy nghỉ xem thật là kinh tỡm
Toàn cầu này ãm đạm trần gian
Khắp nơi nơi tiếng khóc ái oan
Đừng cầu nguyện van xin Thượng Đế
Chẳng có Thần nào thương như thế
Trời Chúa nào cứu kẻ van xin
Chỉ có mình mới cứu được mình
Đừng cầu nguyện mà nên thực tế
Hỡi ôi ! nếu một ngày mai kế
Đất nhiều và của lắm người thưa
Ruộng kia ai cấy hái sớm trưa
Còn sao đủ phần ba nữa nhỉ
Hỡi ôi ! Cuộc đời này thật tệ
Vì đồng tiền chẳng kể lương tâm
Bởi lòng tham chém giết âm thầm
Cứ mặc kệ trầm luân dãy giụa
Hỡi ôi ! Còn gì mà chan chứa
Thấy quan tài đổ lệ hay chưa
Muộn lắm rồi vẩn cứ đung đưa
Tranh đua lắm phần hơn phần kém
Rồi đến khi tử thần tìm đến
Mới hay chi chợt tĩnh phân vân
Giữa hai bên thiện ác đong cân
Được trước mắt kể chi hậu vận
Vậy thế nên ta cần suy luận
Luật ở đời nhân quả để dành
Sống thế nào cho thấu cao xanh
Tâm bác ái đại đồng nhân loại
Tâm từ bi cho mầm non đẹp mãi
Thì phần đời có lãi chẵng cần vay

Reply

Hoa Nguyen

May 13, 2020

Nam mô Đại từ Đại Bi quán thế âm bồ-tát

Reply

Hoang Bui

May 13, 2020

Tui da hoc hoi va nghien cuu rat ky ve luan hoi, nhan qua, kiep truoc, kiep sau, nghiep chuong v.v. la co that 💯 Tui khuyen tat ca moi nguoi nen lam dieu tot trong moi hoan canh. Co the minh dang tra nghiep hoac nguoi ta dang tao nghiep cho minh, khong biet duoc 🤔 Tom lai, moi chuyen xay ra cho moi nguoi la co "su cong bang" vi minh khong thay ma thoi. Kiep nay tra chua het, kiep sau tra tiep !!! Co khi minh phai tra nghiep cho nhung kiep truoc cai kiep vua roi. Boi vi minh da trai qua nhieu kiep, tra cho den het thi thoi. Co khi nghiep cua minh qua nang thi minh con bi thu thach nua !!! Xem minh co "chien thang" duoc khong ??? Chuc moi nguoi luon song an vui va luon lam dieu tot, giup do moi nguoi trong kha nang cua minh 😊😀 Noi theo guong Duc Phat tu bi de khong con Sinh, Lao, Benh, Tu nua. Thoat khoi vong luan hoi 👍 💯

Reply

Leave a Reply