Lượn tròn lượn khéo (karaoke) ||Âm nhạc lớp 6-Phụ lục bài 5
Lời bài hát:

A chim bay chim bồ câu trắng
A chim bay trên trời nền trời xanh xanh
A chim bay trên nền trời hòa bình
Kìa đàn chim bay, bay lượn vòng quanh quanh.

Lượn tròn lượn khéo khéo cho tay múa em mềm, em dẻo dẻo.
Lượn tròn lượn khéo khéo cho chân bước em đều, em khéo
Em bước lượn vòng chân, lượn vòng chân bước đều.

A chim bay chim bồ câu trắng
A chim bay trên trời nền trời xanh xanh
A chim bay trên nền trời hòa bình
Kìa đàn chim bay, bay lượn vòng quanh quanh.

Lượn tròn lượn khéo khéo cho tay bút em đều, em dẻo dẻo
Lượn tròn lượn khéo khéo cho tay quét em đều, em khéo
Em quét sạch trường em, sạch nhà em quét đều.

A chim bay chim bồ câu trắng
A chim bay trên trời nền trời xanh xanh
A chim bay trên nền trời hòa bình
Kìa đàn chim bay, bay lượn vòng quanh quanh.

Lượn tròn lượn khéo đó cho em bắt sâu đầy đôi giỏ nhỏ
Lượn tròn lượn khéo đó cho tay tưới em đều, em cố
Em tưới đẹp vườn rau của truờng em, tưới đều.

Lượn tròn lượn khéo nhé, măng non có trăm nghìn công việc nhẹ
Tùy người tùy sức bé, nhưng em quyết hoàn thành vượt mức
Vượt mức để ngày mai được lên thăm Bác Hồ.
———————————————————————————————-
Trọn bộ các bài hát lớp 6|| Tập bài hát lớp 6 (karaoke)
xem tại đây:
———————————————————————————————-
Mục lục các bài hát trong chương trình lớp 6
1. Tiếng Chuông và ngọn cờ
2. Vui bước trên đường xa
3. Hành khúc tới trường
4. Đi cấy
5. Niềm vui của em
6. Ngày đầu tiên đi học
7. Tia nắng hạt mưa
8. Hô-la-hê-hô-la-hô
—————————————-
Bài hát phụ lục, Âm nhạc thường thức
1.Quốc ca
2.Lên Đàng
3.Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
4.Làng tôi
5.Lượn tròn, lượn khéo
6.Chim bay
7.Ngày vui mới
8.Mưa rơi
9.Lá thuyền ước mơ
————————————————————————-
Liên hệ:
Email: trinhtrongluat@gmail.com
facebook:

Nguồn: https://abdevilliersfan.com

Xem thêm bài viết khác: https://abdevilliersfan.com/am-nhac/

Leave a Reply