TIẾNG ANH LỚP 10 – UNIT 13 : FILMS AND CINEMA | ENGLISH 10

TRỌN BỘ 16 BÀI :

UNIT 1: A DAY IN THE LIFE OF
UNIT 2: SCHOOL TALKS
UNIT 3: PEOPLE’S BACKGROUND
UNIT 4: SPECIAL EDUCATION
UNIT 5: TECHNOLOGY AND YOU
UNIT 6: AN EXCURSION
UNIT 7: THE MASS MEDIA
UNIT 8: THE STORY OF MY VILLAGE
UNIT 9: UNDERSEA WORLD
UNIT 10: CONSERVATION
UNIT 11: NATIONAL PARKS
UNIT 12: MUSIC
UNIT 13: FILMS AND CINEMA
UNIT 14: THE WORLD CUP
UNIT 15: CITIES
UNIT 16: HISTORICAL PLACES

❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤ ❤

English 12:

English 11:

English 10:

English 9:

Family and Friends 5 :

Family and Friends 4 :

Family and Friends 3 :

Family and Friends 2 :

Family and Friends 1 :

🌹🌹🌹🌹🌹

I hope that my videos will be helpful for you, my friends.

Nguồn: https://abdevilliersfan.com

Xem thêm bài viết khác: https://abdevilliersfan.com/giao-duc/

2 Comments

Anh Vân

June 3, 2020

không biết bạn có bài listening không có thể post lên được không ạ. chứ ở đây chỉ có bài reading.

Reply

Nguyễn Chí Thành

June 3, 2020

tks nhìu

Reply

Leave a Reply