Xe WAVE RSX FI AT chạy 35000 km giá bao nhiêu?

Hôm qua ngày Bính Tuất ngày đẹp, đi mua tủ lạnh về có cô em mang lên cho con WAVE RSX FI AT . Không biết con này bao nhiêu nhỉ?

Đăng ký kênh

Danh sách phát
Sống
Đánh giá
Tập làm thợ
Trải nghiệm
Những nẻo đường
Ẩm thực
Thủ thuật
Mua sắm
Nét quê
Du lịch
Sống xanh
Phong tục

Theo dõi chúng tôi
Facebook
Twitter

#ViệtTrì#PhúThọ#đấttổ#thànhphốviệttrì#viettri#XeWAVERSXFIAT#xemáycũ#xewave#xewavecũ#xemáycũgiárẻ#xemáycũphúthọ#xemáycũviệttrì#bánxemáycũ#bánxecũ

Nguồn: https://abdevilliersfan.com

Xem thêm bài viết khác: https://abdevilliersfan.com/xe/

4 Comments

Trung du xanh

June 1, 2020

Xe WAVE RSX FI AT chạy 35000 km giá bao nhiêu?

Hôm qua ngày Bính Tuất ngày đẹp, đi mua tủ lạnh về có cô em mang lên cho con WAVE RSX FI AT . Không biết con này bao nhiêu nhỉ?

Đăng ký kênh http://bit.ly/2HeRQ3p

Danh sách phát

Sống http://bit.ly/2oiUSNx

Đánh giá http://bit.ly/2mYwVtV

Tập làm thợ http://bit.ly/2kPzldC

Trải nghiệm http://bit.ly/2KTNVdj

Những nẻo đường http://bit.ly/30xLwvz

Ẩm thực http://bit.ly/2HvYCSy

Thủ thuật http://bit.ly/2lI0W0I

Mua sắm http://bit.ly/2kybDCD

Nét quê http://bit.ly/2kosY0Z

Du lịch http://bit.ly/2k3G6bq

Sống xanh http://bit.ly/2m686Mk

Phong tục http://bit.ly/2kyR2OA

Theo dõi chúng tôi

Facebook http://bit.ly/2ShINms

Twitter https://twitter.com/honghahere

#ViệtTrì#PhúThọ#đấttổ#thànhphốviệttrì#viettri#XeWAVERSXFIAT#xemáycũ#xewave#xewavecũ#xemáycũgiárẻ#xemáycũphúthọ#xemáycũviệttrì#bánxemáycũ#bánxecũ

Reply

Phúc Lý Văn

June 1, 2020

Một bộ yếm xe trị giá bao nhiêu tiền vậy

Reply

Kiet Phan

June 1, 2020

Xe này Sài Gòn rẻ bạn chừng 3 chai vì phụ tùng kg có với fi chưa hoàn hảo lắm nó là xe lai xài 2 càng day curoa với xích. Phức tạp lắm

Reply

văn anh

June 1, 2020

Nghe giọng như trung hiếu ấy nhơt

Reply

Leave a Reply