Browsing Category

Xe

Hướng dẫn xe tải Trường Hải 3,5 tấn – Thaco Ollin350, LH: 0127.2710.193

Kết nối với ÔTÔ TẢI ĐỒNG NAI: Hotline: 0906396914 – Website: – Fanpage facebook: – Zalo: – Youtube: – Đăng ký kênh ÔTÔ TẢI ĐỒNG NAI: để cập nhật video mới nhất. ………………………………………………………………………………………………… Xe tải 3,49 tấn THACO OLLIN 350 Trường Hải – THACO OLLIN 350 – xe tải 3,49

#2 HONDA AIRBLADE 2020 125cc, 15cc

✨✨ 𝑇𝑖𝑒̂́𝑝 𝑛𝑜̂́𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑡ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̉𝑎 𝑨𝑰𝑹 𝑩𝑳𝑨𝑫𝑬 𝑡𝑎̣𝑖 𝑡ℎ𝑖̣ 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑨𝑰𝑹 𝑩𝑳𝑨𝑫𝑬 𝑚𝑜̛́𝑖 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑟𝑎 𝑚𝑎̆́𝑡 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 đ𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 𝑛𝑒́𝑡 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑚𝑒̃, 𝑚𝑎𝑛𝑔 đ𝑎̣̂𝑚 𝑣𝑒̉ 𝑛𝑎𝑚 𝑡𝑖́𝑛ℎ, 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒̂𝑚 𝑡𝑢̛̣ 𝑡𝑖𝑛 𝑣𝑎̀ ℎ𝑎̃𝑛ℎ 𝑑𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑘ℎ𝑖 𝑠𝑜̛̉ ℎ𝑢̛̃𝑢.✨✨ 🔸 Bổ sung phiên bản động cơ